در بین ما ایرانیان حمام رفتن و نظافت قدمتی دیرینه دارد بطوریکه در اکثر شهرهای ایران بناهایی قدیمی با معماریهای بسیار زیبا و پیچیده و متفاوت نسبت با منازل مسکونی تحت عنوان حمام عمومی یافت می شود. امروزه با شنیدن حمام سنتی اولین چیزی که در ذهن ما مجسم می شود ساختمانی با سبک سنتی و لیف و کیسه و سفید آب و شخصی به اسم دلاک است که بعد از نظافت با مشت و مال دادن به اصلاح بدنمان را نرم می کند. در مجموعه تخصصی ماساژ کاج نیز سعی شده فضایی ایجاد گردد که همان حس خوب حمام سنتی را که توقع داریم برایمان تداعی سازد. در حمام سنتی این مجموعه می توانید با استفاده از لیف و کیسه پوست های مرده خود را از بدن جدا کرده و اجازه تولد پوست جدیدی به بدنمان بدهیم همچنین دریافت مشت و مال توسط پرسنل این مجموعه ما را به حال و هوای خوب گذشته برده و لذتی به شما خواهد داد که قطعا به آن نیاز دارید.

نظافت پوست بدن، متعادل شدن مزاج و رسیدن به آرامش از مزایا و خصوصیات استفاده از حمام سنتی هستند. دراز کشیدن بر روی سنگی یکپارچه که تا دمای مطبوعی گرم شده است، لایه برداری از پوست با کیسه و سفیداب، گرفتن ماساژ بر روی کل بدن به کمک کف صابون و نهایتاً آبکشی سر و بدن که همگی توسط فردی حرفه ای انجام می شود، تجربه ای است که دوباره دوست دارید آن را امتحان کنید.

در حمام سنتی مجموعه کاج از فوائد این سنت قدیمی که ریشه در فرهنگ کهن مردم ایران دارد بهره مند شوید.